0%

تور کربلا هوایی ( ویژه دی ماه )

شروع قیمت از /برای هر نفر
7 شب 8 روز

تاریخ اعزام

نوع

درجه هتل

مدت اقامت

قیمت

1398/10/01

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/03

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/05

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/08

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/10

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/12

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/15

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/17

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/19

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/22

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/24

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/26

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000

1398/10/28

هوایی

الف ( نزدیک به حرم )

 

7 شب 8 روز

3.250.000


نظرات

نظر خود را اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *