0%

لیست تورهای عراق

  1. صفحه اصلی
  2. تور  / 
  3. عراق  / 
تور کربلا هوایی ( ویژه دی ماه )
مدت اقامت : 7 شب 8 روز

اماکن زیارتی | 2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام


12 آبان - 12 آبان
تور کربلا ( ویژه آبان و آذر ماه )
مدت اقامت :7 شب 8 روز

اماکن زیارتی | 2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام


12 آبان - 12 آبان
	تور کربلا هوایی و زمینی ( ویژه شهریور ماه )
مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

اماکن زیارتی | 2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام


13 آبان - 14 آبان

عراق