0%

تورهای سنباد

  1. صفحه اصلی
  2. تور
تور کربلا هوایی ( ویژه دی ماه )
تور کربلا هوایی ( ویژه دی ماه )
عراق / تور کربلا هوایی و زمینی

مدت اقامت : 7 شب 8 روز

2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام | اماکن زیارتی


12 آبان - 12 آبان
تور کربلا ( ویژه آبان و آذر ماه )
تور کربلا ( ویژه آبان و آذر ماه )
عراق / تور کربلا هوایی و زمینی

مدت اقامت : 7 شب 8 روز

اماکن زیارتی | 2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام


12 آبان - 12 آبان
تور کربلا هوایی و زمینی ( ویژه مهر ماه )
مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

اماکن زیارتی | 2 شب نجف 5 شب کربلا | یک روز کاظمین و سامرا | مسجد سهله ، مسجد کوفه ، وادی السلام


13 آبان - 14 آبان